Category Archives: chloro mint

chloro mint อาหาร 5 หมู่ ประกอบไปด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรท ( แป้ง )

chloro mint อาหาร 5 หมู่ ประกอบไปด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรท ( แป้ง ) ไขมัน วิตามินและแร่ธาตุต่างๆ เหล่านี้ร่างกายเราต้องการในสัดส่วนที่พอเหมาะ ถ้าได้รับมากเกินไปหรือน้อยเกินไปจะทำให้ร่างกายเจ็บป่วย อาหาร 5 หมู่ มีขนาดใหญ่ ซึ่งร่างกายไม่สามารถนำไปใช้ได้ทันที ระบบทางเดินอาหารจะมีการย่อยอาหาร 5 หมู่ ให้มีขนาดเล็กลงเป็นโมเลกุลที่พอเหมาะ เพื่อเข้าสู่กระแสโลหิตและน้ำเหลือง ซึ่งในระหว่างการเดินทางไปยังอวัยวะหรือเซลล์ปลายทาง จะมีขบวนการปฎิกิริยาเคมีต่างๆโมเลกุลเล็กๆเหล่านี้ จะไปรวมกันเป็นโมเลกุลใหญ่กลายเป็นอาหาร 5 หมู่ ที่ได้สัดส่วนของแต่ละเซลล์ของอวัยวะที่ปลายทาง ในระหว่างปฎิกิริยาทั้งหลายนี้จะมีการกำจัดอาหารส่วนเกิน ตลอดจนสารพิษต่างๆ ให้ออกไปจากร่างกายเช่น อุจจาระ ปัสสาวะ เหงื่อ เป็นต้น ขบวนการเหล่านี้รวมเรียกว่า “เมตาโบลิสม์ ( Metatlism)” คลอโรฟิลล์ ทำหน้าที่ส่งเสริมขบวนการเมตาโบลิสม์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องร่วมกัน ( Synerjistic and combined function ) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คลอโรฟิลล์ ไปกระตุ้นการทำงานของวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ เช่น ควบคุมความสมดุลของแคลเซี่ยมในร่างกาย คุณสมบัติที่เด่นอีกประการหนึ่งของ คลอโรฟิลล์ คือไปกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อที่เกิดใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างทดแทนเนื้อเยื่อเก่าที่เสื่อมสลายไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดบาดแผลทั้งภายนอกและภายในร่างกาย คลอโรฟิลล์ จึงเป็น “ยาบำรุงร่างกาย” ที่ดีมาก ดร.รูดอล์ฟ แนะนำให้ใช้ คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ บำรุงร่างกาย โดยรับประทานวันละ 2 มื้อๆละ 120 มิลลิกรัม chloro mint.

chloro mint คลอโรฟิลล์ ไม่ใช่ยารักษาโรคโดยตรง แต่ คลอโรฟิลล์ เป็นเสริมอาหารพิเศษทำให้สุขภาพของผู้ป่วยฟื้นฟูได้รวดเร็ว คลอโรฟิลล์ ทำให้ภูมิคุ้มกันภายในร่างกายทำงานได้ดีขึ้น โรคภัยจะทุเลาลงและหายไปเองเมื่อผู้ป่วยมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กลับคืนมา คลอโรมินต์

มนุษย์นับแต่โบราณกาลได้พยายามแสวงหายาอายุวัฒนะ เพื่อจะเอามายืดอายุให้ยืนยาวได้มากที่สุด แพทย์แผนปัจจุบันไม่เชื่อว่ายาอายุวัฒนะจะมีจริงในโลก แต่นักธรรมชาติบำบัดหลายกลุ่มบอกว่ายาอายุวัฒนะมีจริง เช่น นายแพทย์โธมาส การ์ดเนอร์ กล่าวว่าคนที่มีอายุยืนเกินร้อยปีจะต้องกินยาอายุวัฒนะที่ทำจากพืชผัก ซึ่งไม่มีสารกันบูดเจือปนอยู่ ชนเผ่าอายุยืนเกินร้อยปีต่างก็มียาอายุวัฒนะรับประทานกันทั้งนั้น หลักสูตรการล้างพิษก็เช่นกันเป็นบทเรียนบทแรกๆ ที่สำคัญมาก ซึ่งสอนกันหนึ่งเทอมเต็มๆ ในหลักสูตรแพทย์ธรรมชาติบำบัดในประเทศสหรัฐอเมริกา chloro mint

คลอโรฟิลล์ มีคุณสมบัติที่น่าสนใจดังนี้คือ
1. เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเรียกว่าสารแอนติอ๊อกซิแด๊นท์ เป็นสารล้างพิษในเลือดที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เม็ดเลือดที่เกาะกันอยู่เป็นกลุ่มก้อนกระจายตัวออกจากกันได้ภายใน 20-30 นาที
2. กองทัพบกสหรัฐอเมริกาทำการทดลองในหนูที่โดนสารกัมมันตรังสี พบว่าหนูที่ให้ คลอโรฟิลล์ มีอายุยืนนานเป็นสองเท่าของหนูกลุ่มที่ไม่ได้รับ คลอโรฟิลล์
3. มีการทดลองในหนูที่เลี้ยงอยู่ในสภาวะแวดล้อมอย่างเดียวกัน แล้วแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกเลี้ยงตามปกติ ส่วนกลุ่มที่สองเสริมอาหารด้วย คลอโรฟิลล์ จากการทดสอบความแข็งแรงของพลังกล้ามเนื้อโดยให้หนูทั้งหมดว่ายน้ำ ผลปรากฎว่ากลุ่มแรก ( ไม่ได้เสริมด้วยคลอโรฟิลล์ ) ว่ายน้ำได้ 1 ชั่วโมง ส่วนกลุ่มที่สอง ( เสริมอาหารด้วยคลอโรฟิลล์ ) สามารถว่ายน้ำได้นานถึง 3 ชั่วโมง แสดงถึงประสิทธิภาพของพลังกล้ามเนื้อที่สูงเป็น 3 เท่า ซึ่งนับว่าสูงมากทีเดียว
4. มีการทดลองเจาะเลือดในหนูออกแล้วแทนที่ด้วยน้ำเกลือทดลอง ทำให้หนูเสียชีวิตภายในระยะเวลาอันสั้น แต่เมื่อแทนที่เลือดด้วย คลอโรฟิลล์ ปรากฎว่าหนูมีชีวิตต่อไปได้ตามปกติ

จากคุณสมบัติ 4 ประการนี้ จะเห็นได้ว่า คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ มีส่วนช่วยให้ชีวิตยืนยาวและทำให้ร่างกายแข็งแรงดีขึ้นมาก จากการค้นคว้าวิจัยในมนุษย์และสัตว์ ปรากฎว่าผู้ที่มีอายุยืนเกินร้อยปี ล้วนแต่รับประทาน คลอโรฟิลล์จากพืชผัก เป็นอาหารหลักทั้งสิ้น เมื่อเป็นเช่นนี้ คลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ ที่ใช้เป็นเสริมอาหารบำรุงร่างกายจะสมควรได้รับการเลื่อนชั้นเป็น ยาอายุวัฒนะ ในมนุษย์ได้หรือไม่นั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ผู้ใช้คลอโรฟิลล์ จะเป็นผู้ให้คำตอบได้เอง

คลอโรฟิลล์ทำหน้าที่บำรุงเลือด ล้างพิษและทำลายอนุมูลอิสระ ( FreeRadicals ) ในเม็ดเลือด ทำให้เลือดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวัดและเห็นผลได้ชัดเจน อธิบายได้ดังต่อไปนี้

เมื่อเจาะเลือดมาขยายดูในกล้องจุลทรรศน์ ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงจะพบว่าเม็ดเลือดแดงกระจายกันอยู่ในน้ำเลือดพลาสม่า (Plasma)

เม็ดเลือดแดงแต่ละตัวมีลักษณะกลมและแบนคล้ายขนมโดนัท ส่วนที่แบนทั้งสองด้านจะเว้าตรงกลางซึ่งสำคัญมาก เพราะส่วนเว้านี้คือ พื้นที่ผิวทำปฎิกิริยาทางชีวเคมีต่างๆ แลกเปลี่ยนอาหาร ตลอดจนการขับถ่ายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และของเสียต่างๆ

การทำงานให้ดีอย่างมีประสิทธิภาพของเม็ดเลือดแดง จะอยู่กระจายออกจากกันทำให้มีพื้นที่ผิวเป็นอิสระจึงทำงานได้อย่างเต็มที่ 100% ทำให้ร่างกายมีสุขภาพดีตามมาตรฐานสากล ในเลือด 1 ลูกบาศก์มิลลิเมตร มีเม็ดเลือดแดง 4-5 ล้านตัว ร่างกายของคนเรามีเลือดทั้งหมดประมาณ 5 ลิตร จึงมีเม็ดเลือดแดง 25 ล้านล้านตัว

ส่วนผู้ที่มีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง chloro mint เม็ดเลือดแดงจะจับกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อน สลับกันกับน้ำเลือดพลาสม่าที่ไม่มีเม็ดเลือดแดง กลุ่มก้อนของเม็ดเลือดแดงจะมีการซ้อนตัวของเม็ดเลือดแดงทับกันอยู่ที่เรียกว่า “รูโล (Rouleaux)” เป็นจำนวนมากมองเห็นเหมือนเศษสตางค์เหรียญหลายๆอันซ้อนกันอยู่

การจับตัวเป็นกลุ่มก้อนหนาแน่นอย่างนี้ ทำให้เม็ดเลือดแดง เหลือพื้นที่ผิวอิสระที่จะทำงานได้น้อย… ทำงานได้ 5-15% นั้นหมายความว่า เลือดทำงานสูญเสียประโยชน์ไปถึง 85-95% นับเป็นการสูญเสียอย่างมากมาย เพราะความสำคัญของเลือดคือไปเลี้ยงเซลล์ทั่วร่างกาย ร่างกายมีเซลล์ทั้งหมดประมาณ 60-100 ล้านล้านเซลล์ ทุกๆเซลล์รอรับก๊าซออกซิเจนที่ส่งไปเลี้ยงเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดแดงที่ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ จะกระจายออกจากกันในน้ำเลือดพลาสม่า เพื่อที่จะได้มีพื้นที่ผิวทำปฎิกิริยาชีวเคมีต่างๆ ได้โดยสะดวก

การที่เม็ดเลือดแดงมาจับตัวเป็นกลุ่มก้อนเป็นหย่อมๆ เนื่องจากในน้ำเลือดมีสารพิษหรืออนุมูลอิสระ ( Free Radicals ) ที่ได้รับมาจากสภาพแวดล้อมที่เบี่ยงเบนธรรมชาติ และได้สะสมติดต่อกันมาเป็นเวลานานถึง 20-30 ปี เมื่อร่างกายหายใจเอาสารพิษ ประกอบกับบริโถคอาหารที่ผิดธรรมชาติเข้าไป โดยไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวก็ตามสารพิษนานัปการจะเข้าสู่กระแสโลหิต ซึ่งเป็นตัวกลางขนส่งสารเหล่านี้ไปยังทุกๆเซลล์ของอวัยวะภายในร่างกาย มีผลทำให้ร่างกายอ่อนแอ

หลังจากรับประทานคลอโรฟิลล์บริสุทธิ์ 120 มิลลิกรัม ( 15 ซีซี. ในน้ำดื่มครึ่งถึงหนึ่งแก้ว ) ประมาณ 20-30 นาที คลอโรฟิลล์จะทำหน้าที่ล้างพิษในเม็ดเลือดเมื่อเจาะเลือดออกมาดูในกล้องจุลทรรศน์ จะพบว่าเม็ดเลือดแดงมีการกระจายตัวออกจากกันมีพื้นผิวทำงานได้ดีอย่างชัดเจน
การล้างพิษในเลือด การทำลายอนุมูลอิสระในเลือด การทำความสะอาดให้กับเลือด ทำให้เลือดทำงานมีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ จึงเป็นส่วนสำคัญมากในการที่จะมีสุขภาพแข็งแรง เป็นหัวใจของการดำรงชีวิตให้ยืนยาวและมีความสุข

ผู้มีสุขภาพดีตามมาตรฐานสากล คืออายุขัยเฉลี่ย 66-70 ปี มีจำนวนเม็ดเลือดแดง 4.5 ล้าน-5 ล้านตัวในน้ำเลือด 1 ลูกบาศก์มิลลิลิตร

ร่างกายมนุษย์ที่มีเม็ดเลือดแดงน้อยกว่ามาตรฐาน จะเป็นผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง เพราะการมีเม็ดเลือดแดงน้อย หมายความว่าเลือดมีความสามารถน้อยลงมีประสิทธิภาพลดลงในการที่จะนำพาสารอาหารไปเลี้ยงร่างกาย

มิสเตอร์พีท มาลอฟฟ์ เป็นผู้บริหารระดับสูงของชุมชนหนึ่งในประเทศแคนาดา ได้พาลูกสาวซึ่งมีร่างกายอ่อนแอมากไปตรวจที่โรงพยาบาลเมโย แพทย์บอกว่าเธอเป็นโรคโลหิตจางชนิด Pernicious Anemia แต่ในขบวนการรักษาต้องฉีดยาซึ่งสกัดมาจากอวัยวะของสัตว์ ตระกูลมาลอฟฟ์ เป็นผู้บริโภคอาหารพืชผักผลไม้มาหลายชั่วอายุคนแล้ว ลูกสาวของมิสเตอร์มาลอฟฟ์ก็เช่นกัน ยอมเสียชีวิตดีกว่าที่จะยอมรับวิธีการใดๆ ที่มีการไปทำลายชีวิตของสัตว์ ดังนั้นเธอจึงมาที่คลินิกธรรมชาติบำบัดของ ดร.เบอร์นาร์ด เจนเสน ให้ทำการรักษา ดร.เจนเสน ให้เธอดื่มคลอโรฟิลล์ชนิดน้ำครั้งละ 5 ซีซี. วันละ 8 ครั้ง ( วันละ 320 มิลลิกรัม ) ทุกวันติดต่อกันนานสามเดือน จำนวนเม็ดเลือดแดงจาก 2.8 ล้านตัวต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร เพิ่มขึ้นเป็น 3.8 ล้านในสิ้นเดือนแรก และเป็น 4.5 ล้านเมื่อสิ้นเดือนที่สาม ซึ่งถือได้ว่ามีเม็ดเลือดแดงในปริมาณปกติ หลังจากนั้นเธอมีสุขภาพดีเป็นปกติ ต่อมาได้แต่งงานและมีบุตรอีกหลายคน chloro mint.